top

banner up 02

«Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ενημερωνόμαστε - Συμμετέχουμε»

45275147_1996028880696484_5986779781755043840_n.jpg 45276494_1996028854029820_3189475037933469696_n.jpg 45335082_1996029034029802_8140971129289310208_n.jpg

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
03/11/2018

Mε μεγάλη συμμετοχή και με αυξημένο το ενδιαφέρον του κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο», που διοργάνωσε η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία.
Η εσπερίδα που έλαβε χώρα στη Στοά του Βιβλίου την Τετάρτη 31.10.2018 διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες μέλη της (Βάλτου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και Τριχωνίδας) και την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» με σκοπό την ενημέρωση των ετεροδημοτών, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπολειπόμενους υπό κτηματογράφιση Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Στην αρχή της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας Παναγιώτης Χολής, ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και τόνισε τα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν στην περιοχή μας με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των εκπροσώπων της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016», απο τους μηχανικούς: Ευάγγελο Καραμπλιά, Ιωάννη Καραμπλιά, Σπυρίδων Συντριβανόπουλο, οι οποίοι παρουσίασαν ενδελεχώς τα ευεργετικά οφέλη, που θα προκύψουν με τη σύνταξη του Κτηματολογίου στην περιοχή μας και τόνισαν ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο:
1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.
2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.
4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.
5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.
Στο τέλος της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι-μηχανικοί της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» αφού πραγματοποίησαν αναλυτική και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας, έδωσαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις στις απορίες των παρευρισκομένων, που αφορούσαν μεταξύ άλλων τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων, τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους, τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.
Στο νομό μας θα λειτουργήσουν δυο γραφεία κτηματογράφησης ,το ένα στο πρώην δημοτικό κατάστημα του δήμου Στράτου και το δεύτερο στη περιοχή της Ναυπακτίας που ο ακριβής τόπος θα ανακοινωθεί σύντομα από την εταιρεία. Ένα τρίτο γραφείο θα λειτουργήσει για τους ετεροδημότες ,στην ΑΘΗΝΑ σε χώρο που θα ανακοινωθεί και αυτό αργότερα .Τέταρτο σημείο ενημέρωση και κατάθεσης της δήλωσης ιδιοκτησίας είναι ηλεκτρονικά στο site της εταιρείας ΚΤΗΜΑ2016 (www.ktima2016.gr ή www.ktimaaitoloakarnania.gr) όπου μπορούμε να ενημερωθούμε για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που θα χρειασθούν να συνοδεύσουμε την δήλωση ώστε να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα ιδιοκτησίας των ακίνητων μας.
Πληροφορίες και κατάθεση δηλώσεων γίνονται και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού κτηματολογίου(www.ktimatologio.gr)
Από την ημέρα που θα ανακοινωθεί η έναρξη κατάθεσης των δηλώσεων θα υπάρξει προθεσμία υποβολής 3 μηνών για κάτοικους εσωτερικού και 6 μηνών για κάτοικους εξωτερικού.
Η εταιρεία πιστεύει ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβριου 2018 θα ανακοινωθεί η έναρξη Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμε ποτέ θα ανακοινωθεί η έναρξη για να προγραμματίσουμε τις κινήσεις μας ώστε να είμαστε μέσα στο χρόνο των 3 μηνών.
Με την παρέλευση του χρονικού ορίου και με ληξιπρόθεσμη κατάθεση θα υπάρχουν κάποια πρόστιμα. Με την παρέλευση 7 ετών από την ημέρα λήξης της ημερομηνίας κατάθεσης και εμείς δεν έχουμε δηλώσει καθόλου τα ακίνητα μας στο κτηματολόγιο τότε αυτά περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δημοσίου.
Σε κάθε εγγραπτέο δικαίωμα κυρίου χώρου αντιστοιχεί τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ.Σε περίπτωση δικαιωμάτων εντός αγροτικών περιοχών μέγιστο τέλος 70 ευρώ. Δηλαδή και 10 αγροτεμάχια να έχει κάποιος 70 ευρώ θα πληρώσει.
Οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζουν ένα στοιχείο εντοπισμού ανά δηλούμενο δικαίωμα. Προσκομίζονται δηλαδή ένα από τα ακόλουθα: τοπογραφικό διάγραμμα, απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών, Σκαρίφημα για προσεγγιστική θέση του ακίνητου.
Για την υποβολή δήλωσης απαιτούνται: έντυπο δήλωσης, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατήριο, αποδεικτικό ΑΦΜ, φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό εγγραφής /μεταγραφής ή έγγραφα απόδειξης νομής και κατοχής(περίπτωση χρησικτησίας ή κληρονομίας χωρίς συνταχθέν συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής),τοπογραφικό διάγραμμα του ακίνητου εάν αυτό επισυνάπτετε ή αναφέρεται στον προσκομισθέντα τίτλο ιδιοκτησίας και εφόσον είναι δυνατό να ανευρεθεί.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακίνητου έχουν όλοι δικαιούχοι(φυσικά ή νομικά πρόσωπα)εγγραπτέων δικαιωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τίτλους ,κληρονομική διαδοχή και χρησικτησία.
Τα δικαιώματα από χρησικτησία δηλώνονται κανονικά στο κτηματολόγιο. Για τη θεμελίωση τους απαιτείται η προσκομίσω εγγράφου ή συνδυασμού εγγράφων χρησικτησίας από τα οποία να προκύπτει δεκαετής(τακτική χρησικτησία )’η εικοσαετής (εκτατή χρησικτησία )νομή και κατοχή του ακίνητου.
Για τα δικαιώματα από κληρονομιά χωρίς συμβολαιογραφικό εγγραφή αποδοχής ή κληρονομητήριο δηλώνονται και θεμελιώνομαι στο κτηματολόγιο με την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να προσκομίσουν συνδυασμό εγγράφων κληρονομίας ανά περίπτωση(ύπαρξη ή μη διαθήκες ,ημερομηνίες ληξιαρχικών πράξεων θανάτου κλπ.
- Το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας ήταν πολύ μεγάλο που ίσως χρειαστεί να επαναλάβουμε την εκδήλωση ,όπως σχετικά μας παρότρυναν όσοι παρευρέθηκαν αλλά και εκείνοι που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση.
Ευχαριστούμε τις ομοσπονδίες ΒΑΛΤΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ,ΜΑΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ,ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ2016 για την πολύ καλή συνεργασία. Την φιλεκπαιδευτική εταιρεία για την παραχώρηση της αίθουσας το xiromeronews και το vlyziananews για τη κάλυψη της εκδήλωσης και τη δωρεάν παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.
ΤΟ Κ.Σ ΤΗΣ ΠΑΝ.ΣΥ

 

gakias tselios 1 (3).jpg k3.jpg
k4.jpg k5.jpg k6.jpg
k7.jpg k8.jpg ka9.jpg
k10.jpg k11.jpg k12.jpg
k13.jpg k14.jpg k15.jpg
k16.jpg k17.jpg k18.jpg
k19.jpg k20.jpg k21.jpg
k22.jpg k23.jpg k24.jpg